Hướng dẫn đặt hàng trên app FoodHub nhanh chóng - tiện lợi

news-image

Đặt hàng trên app FoodHub thật đơn giản và tiện lợi

Bước 1: Vào giỏ hàng, kiểm tra lại số lượng sản phẩm

Bước 2: Nhập địa chỉ giao hàng

Bước 3: Ghi chú yêu cầu sơ chế và thời gian nhận hàng mong muốn. 

Bước 4: Vào "Thêm khuyến mãi" để chọn các Voucher ưu đãi, chọn "Dùng ngay" để áp dụng Voucher vào đơn hàng

Bước 5: Chọn "Xác nhận" để kiểm tra lại giá trị đơn hàng sau khi áp dụng Voucher

>> Xem thêm: Hướng dẫn đổi Điểm thưởng và sử dụng Voucher

Chia sẻ
Chat