Tiền vàng lễ giấy (1 tập)
5
10.000đ
Yêu thích
Tiền vàng lễ giấy (1 tập)
5
10.000đ
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Hà Nội
MÔ TẢ SẢN PHẨM

Tiền vàng giấy là sản phẩm không thể thiếu trong các hoạt động cúng lễ của người Việt Nam.

Chat