Tiền vàng lễ giấy (1 thiếp)
5
7
Đã bán
10.000đ

Tiền vàng lễ giấy (1 thiếp)

5
7
Đã bán
10.000đ
Thông số sản phẩm
YPYDAi59tH
Hà Nội
Mô tả sản phẩm

Tiền vàng giấy là sản phẩm không thể thiếu trong các hoạt động cúng lễ của người Việt Nam.

Chat