Đùi gà góc tư N21
5
100đ ~ 83.000đ

Đùi gà góc tư N21

5
100đ ~ 83.000đ
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông số sản phẩm
DUGLN1G
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI N21
product-image
100đ ~ 83.000đ
Đơn vị
Chat