Chả Dê Sơn Dương Cuốn Mỡ Chài (500gr)
5
160.000đ

Chả Dê Sơn Dương Cuốn Mỡ Chài (500gr)

5
160.000đ
Thông số sản phẩm
CDTFKS
FoodHub Kitchen
Chat