Chả cá ngần 4 người ăn (350g)
5
135.000đ

Chả cá ngần 4 người ăn (350g)

5
135.000đ
Thông số sản phẩm
CCNFKS1
FoodHub Kitchen
Chat