Cá trắm chưa làm sạch
5
100.000đ

Cá trắm chưa làm sạch

5
100.000đ
Thông số sản phẩm
CARLVS1K
FoodHub Kitchen
Chat