Vịt om sấu (600gr ~ set 3 người ăn)
5
120.000đ - 135.000đ
Yêu thích
Vịt om sấu (600gr ~ set 3 người ăn)
5
120.000đ - 135.000đ
Chọn loại hàng (ví dụ: màu sắc, kích thước)
120.000đ - 135.000đ
Kho:
Thành phần
Chat