Rau ngổ hữu cơ PGS (100g)
5
1
đã bán
6.000đ
Yêu thích
Rau ngổ hữu cơ PGS (100g)
5
1
đã bán
6.000đ
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Thanh Xuân, Sóc Sơn
Rau hữu cơ PGS
MÔ TẢ SẢN PHẨM

Rau canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS tại Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Rau mới thu trong ngày.

Chat