Phở cuốn (phở lá) Khương Huy (500g)
5
18.000đ
Yêu thích
Phở cuốn (phở lá) Khương Huy (500g)
5
18.000đ
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Hà Nội
Khương Huy
Chat