Nem tôm thịt (chiếc)
5
12.000đ
Yêu thích
Nem tôm thịt (chiếc)
5
12.000đ
Chọn loại hàng (ví dụ: màu sắc, kích thước)
12.000đ - 12.000đ
Kho: 0
Chế biến
Chat