Nạc vai lợn quế GHT (túi 300gr)
5
79.125đ
Yêu thích
Nạc vai lợn quế GHT (túi 300gr)
5
79.125đ
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sóc Sơn
GHT
Chat