Nạc mông lợn quế GHT (túi 400gr) ( Đặt trước- Về hàng thứ 3,5,7)
5
109.000đ
Yêu thích
Nạc mông lợn quế GHT (túi 400gr) ( Đặt trước- Về hàng thứ 3,5,7)
5
109.000đ
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Trang trại Lợn Quế GHT
Chat