Gan lợn giun quế GHT (kg) ( Đặt trước- Về hàng thứ 3,5,7)
5
75.000đ
Yêu thích
Gan lợn giun quế GHT (kg) ( Đặt trước- Về hàng thứ 3,5,7)
5
75.000đ
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sóc Sơn, Hà Nội
GHT
Chat