Gà viên chiên giòn 10 viên/set
5
30.000đ

Gà viên chiên giòn 10 viên/set

5
30.000đ
Thông số sản phẩm
GVCFKS
FoodHub Kitchen
Chat