Gà Viên chiên giòn
5
3.000đ

Gà Viên chiên giòn

5
3.000đ
Thông số sản phẩm
GVVFKCH
FoodHub Kitchen
Chat