Chân Giò Tuyết Cuốn lá mắc mật (500gr)
5
140.000đ

Chân Giò Tuyết Cuốn lá mắc mật (500gr)

5
140.000đ
Thông số sản phẩm
CGTFKS
FoodHub Kitchen
Chat