Chả Cá Lã Vọng cùng bún, rau (4-5 người ăn)
5
420.000đ

Chả Cá Lã Vọng cùng bún, rau (4-5 người ăn)

5
420.000đ
Thông số sản phẩm
CLVFKS
FoodHub Kitchen
Chat