Bò khai Đại Ngàn (200gr)
5
78
đã bán
(Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng.)
20.000đ
Tạm hết
Bò khai Đại Ngàn (200gr)
5
78
đã bán
(Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng.)
20.000đ
Chat